Vize

Jde o Ježíše.

Naším cílem je vytvořit prostor, kde se můžeš osobně setkat s Ježíšem. Chceme zažít Boží jednání a posunout se dále ve víře.

Věříme, že Bůh má s lidmi velmi dobrý plán a chceme, aby stále více mladých lidí nacházelo svoji identitu v Kristu.
Jsme generace, která se rozhoduje pro Boha. Chceme vidět, jak Bůh proměňuje naše okolí, naše město, náš národ a náš svět. Usilujeme o to, aby v Německu a okolních zemích budovali Jeho království. Věříme, že Bůh může skrze nás změnit naše prostředí a naši společnost.

„Vy jste světlo světa. Město ležící na hoře nemůže být skryto. Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdávali slávu vašemu Otci v nebesích.“ Matouš 5:14 + 16  (Bible)

Chceme nabídnout příležitost k růstu, načerpání nových sil, opětovné zorientování se v životě a setkání s Bohem na zcela nové osobní rovině.

Náš Team

Jsme team dobrovolníků ve věku od 13 do 30 let. Chceme zažít JEŽÍŠE naživo a vidět, jak mění a rozvíjí naše životy, nás jako tým i celou naši generaci.
Věříme, že BŮH je živý a že náš život s ním se může stát tím nejlepším dobrodružstvím vůbec. Přesně to chceme zažít na každé akci JESUSlive!